Le Planimetrie

45 mq + Balcone 3 mq

40 mq + Balcone 6 mq

50 mq + Balcone 3 mq

54 mq + Balcone 5 mq

56 mq + Balcone 7 mq

Piano 5 – 50 mq + Balcone 10 mq

Piano 5 – Mq 57 + Balcone mq 10

Piano 6 – 54 mq + Balcone 15 mq

Piano 6 – 60 mq + Balcone 4 mq

Piano 6 – 63 mq + Balcone 8 mq

Piano 6 – 67 mq + Balcone 4 mq

Piano 6 – 76 mq + Balcone 3 mq

Piano 2 – Bilocale + Terrazzo

Piano 4 – Bilocale + Terrazzo

68 mq + Balcone 6 mq

53 mq + Balcone 14 mq

56 mq + Balcone 5 mq

70 mq + Balcone 4 mq

71 mq + Balcone 5 mq

101 mq + Balcone 10 mq

Piano 5 – 68 mq + Balcone 13 mq

Piano 1 – Trilocale + Balcone

Piano 2 – Trilocale + Balcone + Terrazzo

Piano 2 – Trilocale + Terrazzo

94 mq + Balcone 10 mq

131 mq + Balcone 10 mq

Piano 5 – 126 mq + Balcone 37 mq

Piano 1 – Quadrilocale + Balconi

Indietro